ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ทุกประเภท นักศึกษาปกติ นักศึกษาพิการ กลุ่มเป้าหมาย อายุเกิน 60 ปี
ภาพรวมจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
0
ปฐมวัย
50,214
ประถมศึกษา
254,479
มัธยมต้น
347,143
มัธยมปลาย
41
มัธยมปลาย
(นศ.โครงการ)
จำนวนนักศึกษาในแต่ละภูมิภาค
หน่วยงาน/สถานศึกษา
7,256
แห่ง
กศน.จังหวัด 77
กศน.อำเภอ 960
กศน.ตำบล 6,219
ศศช. 0
ศรช. 0
บุคลากรทางการศึกษา กศน.
19
คน
ครู 7
พนักงานราชการ 3
38ค 1
ข้าราชการพลเรือน 7
ลูกจ้าง 1
รายละเอียดจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
  ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการ) รวมทั้งหมด
ภาคกลาง 0 7,464 49,364 68,592 10 125,430
1. กรุงเทพมหานคร 0 1,661 14,186 19,235 4 35,086
2. นนทบุรี 0 775 2,061 2,931 0 5,767
3. ปทุมธานี 0 265 2,020 2,827 0 5,112
4. พระนครศรีอยุธยา 0 477 2,811 4,373 1 7,662
5. อ่างทอง 0 173 1,021 2,088 0 3,282
6. ลพบุรี 0 351 3,209 5,139 1 8,700
7. สิงห์บุรี 0 126 763 1,514 0 2,403
8. ชัยนาท 0 401 1,661 2,726 1 4,789
9. สระบุรี 0 259 2,635 3,913 0 6,807
10. อุทัยธานี 0 182 1,470 2,047 0 3,699
11. ราชบุรี 0 497 3,052 3,979 0 7,528
12. กาญจนบุรี 0 523 4,466 3,883 0 8,872
13. สุพรรณบุรี 0 260 1,970 2,872 1 5,103
14. นครปฐม 0 780 2,492 3,232 0 6,504
15. สมุทรสาคร 0 226 1,247 1,787 0 3,260
16. สมุทรสงคราม 0 158 512 798 2 1,470
17. เพชรบุรี 0 201 1,713 2,683 0 4,597
18. ประจวบคีรีขันธ์ 0 149 2,075 2,565 0 4,789
ภาคตะวันออก 0 3,326 19,230 24,584 4 47,144
19. สมุทรปราการ 0 711 3,865 4,633 1 9,210
20. ชลบุรี 0 889 5,021 6,607 0 12,517
21. ระยอง 0 421 2,084 2,650 0 5,155
22. จันทบุรี 0 304 585 402 0 1,291
23. ตราด 0 171 1,360 1,888 3 3,422
24. ฉะเชิงเทรา 0 283 1,572 1,652 0 3,507
25. ปราจีนบุรี 0 247 2,098 3,281 0 5,626
26. นครนายก 0 81 779 869 0 1,729
27. สระแก้ว 0 219 1,866 2,602 0 4,687
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 20,194 114,436 158,866 13 293,509
28. นครราชสีมา 0 1,695 13,710 17,989 0 33,394
29. บุรีรัมย์ 0 1,458 10,109 13,909 0 25,476
30. สุรินทร์ 0 482 4,312 6,908 0 11,702
31. ศรีสะเกษ 0 783 4,570 5,059 0 10,412
32. อุบลราชธานี 0 1,586 5,977 7,216 1 14,780
33. ยโสธร 0 336 2,939 4,357 2 7,634
34. ชัยภูมิ 0 1,531 11,509 17,514 2 30,556
35. อำนาจเจริญ 0 265 2,599 3,757 0 6,621
36. บึงกาฬ 0 91 788 970 0 1,849
37. หนองบัวลำภู 0 229 1,739 1,500 0 3,468
38. ขอนแก่น 0 3,369 10,735 16,177 1 30,282
39. อุดรธานี 0 2,817 9,095 12,204 1 24,117
40. เลย 0 1,206 4,488 6,155 0 11,849
41. หนองคาย 0 311 2,052 2,131 0 4,494
42. มหาสารคาม 0 308 5,394 8,496 0 14,198
43. ร้อยเอ็ด 0 1,105 6,932 11,070 0 19,107
44. กาฬสินธุ์ 0 660 7,111 10,385 0 18,156
45. สกลนคร 0 1,161 7,262 9,571 3 17,997
46. นครพนม 0 516 1,765 1,663 2 3,946
47. มุกดาหาร 0 285 1,350 1,835 1 3,471
ภาคเหนือ 0 14,094 33,177 49,942 9 97,222
48. เชียงใหม่ 0 3,684 5,414 7,051 3 16,152
49. ลำพูน 0 395 1,076 1,835 0 3,306
50. ลำปาง 0 918 2,331 3,400 0 6,649
51. อุตรดิตถ์ 0 585 1,643 3,106 0 5,334
52. แพร่ 0 404 703 1,235 0 2,342
53. น่าน 0 563 1,178 2,430 1 4,172
54. พะเยา 0 646 1,418 3,441 0 5,505
55. เชียงราย 0 2,107 2,970 3,707 2 8,786
56. แม่ฮ่องสอน 0 407 1,466 2,099 0 3,972
57. นครสวรรค์ 0 422 3,298 5,179 0 8,899
58. กำแพงเพชร 0 349 2,119 2,775 0 5,243
59. ตาก 0 1,238 383 553 0 2,174
60. สุโขทัย 0 602 2,051 2,867 2 5,522
61. พิษณุโลก 0 271 2,127 3,153 0 5,551
62. พิจิตร 0 353 1,779 2,579 0 4,711
63. เพชรบูรณ์ 0 1,150 3,221 4,532 1 8,904
ภาคใต้ 0 5,136 38,272 45,159 5 88,572
64. นครศรีธรรมราช 0 375 4,756 6,157 2 11,290
65. กระบี่ 0 71 1,963 2,213 1 4,248
66. พังงา 0 205 1,021 1,130 0 2,356
67. ภูเก็ต 0 76 860 859 0 1,795
68. สุราษฎร์ธานี 0 389 3,727 4,833 1 8,950
69. ระนอง 0 218 873 1,033 0 2,124
70. ชุมพร 0 187 1,684 2,342 0 4,213
71. สงขลา 0 694 3,863 5,439 0 9,996
72. สตูล 0 125 1,837 2,228 0 4,190
73. ตรัง 0 197 2,247 2,776 0 5,220
74. พัทลุง 0 98 1,775 2,017 1 3,891
75. ปัตตานี 0 1,071 5,640 5,778 0 12,489
76. ยะลา 0 749 3,804 3,768 0 8,321
77. นราธิวาส 0 681 4,222 4,586 0 9,489
ข้อมูล ณ วันที่ 02/07/2563 07:15:40