ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ภาพรวมจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
0
ปฐมวัย
18,652
ประถมศึกษา
87,678
มัธยมต้น
117,269
มัธยมปลาย
15
มัธยมปลาย
(นศ.โครงการ)
จำนวนนักศึกษาในแต่ละภูมิภาค
หน่วยงาน/สถานศึกษา
7,257
แห่ง
กศน.จังหวัด 78
กศน.อำเภอ 960
กศน.ตำบล 6,219
ศศช. 0
ศรช. 0
บุคลากรทางการศึกษา กศน.
2,935
คน
ครู 2,497
พนักงานราชการ 102
38ค 333
ข้าราชการพลเรือน 3
ลูกจ้าง 0
รายละเอียดจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
  ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการ) รวมทั้งหมด
ภาคกลาง 0 3,118 18,947 25,563 0 47,628
1. กรุงเทพมหานคร 0 820 5,480 7,322 0 13,622
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 0 16 13 19 0 48
3. นนทบุรี 0 159 756 980 0 1,895
4. ปทุมธานี 0 171 984 1,367 0 2,522
5. พระนครศรีอยุธยา 0 225 924 1,374 0 2,523
6. อ่างทอง 0 75 287 583 0 945
7. ลพบุรี 0 154 1,836 2,781 0 4,771
8. สิงห์บุรี 0 60 226 404 0 690
9. ชัยนาท 0 147 356 557 0 1,060
10. สระบุรี 0 83 985 1,385 0 2,453
11. อุทัยธานี 0 48 318 460 0 826
12. ราชบุรี 0 176 1,183 1,368 0 2,727
13. กาญจนบุรี 0 251 1,665 1,900 0 3,816
14. สุพรรณบุรี 0 98 617 891 0 1,606
15. นครปฐม 0 248 954 1,147 0 2,349
16. สมุทรสาคร 0 69 530 538 0 1,137
17. สมุทรสงคราม 0 58 201 286 0 545
18. เพชรบุรี 0 179 723 1,119 0 2,021
19. ประจวบคีรีขันธ์ 0 81 909 1,082 0 2,072
ภาคตะวันออก 0 1,283 7,776 10,460 3 19,522
20. สมุทรปราการ 0 210 1,152 1,418 2 2,782
21. ชลบุรี 0 374 2,362 2,916 0 5,652
22. ระยอง 0 141 708 841 0 1,690
23. จันทบุรี 0 115 383 612 1 1,111
24. ตราด 0 79 327 406 0 812
25. ฉะเชิงเทรา 0 90 714 1,106 0 1,910
26. ปราจีนบุรี 0 57 894 1,394 0 2,345
27. นครนายก 0 45 362 525 0 932
28. สระแก้ว 0 172 874 1,242 0 2,288
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 6,806 32,270 47,010 9 86,095
29. นครราชสีมา 0 381 3,267 4,696 0 8,344
30. บุรีรัมย์ 0 543 2,859 3,956 1 7,359
31. สุรินทร์ 0 240 1,985 2,822 0 5,047
32. ศรีสะเกษ 0 581 2,033 3,008 0 5,622
33. อุบลราชธานี 0 382 2,649 3,721 0 6,752
34. ยโสธร 0 208 941 1,209 0 2,358
35. ชัยภูมิ 0 211 1,354 2,420 4 3,989
36. อำนาจเจริญ 0 39 394 661 0 1,094
37. บึงกาฬ 0 77 806 999 0 1,882
38. หนองบัวลำภู 0 209 868 1,089 0 2,166
39. ขอนแก่น 0 1,300 3,229 4,628 2 9,159
40. อุดรธานี 0 593 2,241 3,516 0 6,350
41. เลย 0 216 1,165 1,652 0 3,033
42. หนองคาย 0 198 773 1,111 0 2,082
43. มหาสารคาม 0 85 1,157 2,181 0 3,423
44. ร้อยเอ็ด 0 496 1,746 2,426 0 4,668
45. กาฬสินธุ์ 0 412 1,896 2,953 0 5,261
46. สกลนคร 0 393 1,601 2,196 0 4,190
47. นครพนม 0 120 869 1,016 1 2,006
48. มุกดาหาร 0 122 437 750 1 1,310
ภาคเหนือ 0 4,528 12,045 17,492 1 34,066
49. เชียงใหม่ 0 861 1,861 2,391 0 5,113
50. ลำพูน 0 136 285 460 0 881
51. ลำปาง 0 215 492 741 0 1,448
52. อุตรดิตถ์ 0 149 372 827 1 1,349
53. แพร่ 0 180 336 583 0 1,099
54. น่าน 0 346 447 754 0 1,547
55. พะเยา 0 152 454 714 0 1,320
56. เชียงราย 0 947 1,461 1,834 0 4,242
57. แม่ฮ่องสอน 0 145 358 548 0 1,051
58. นครสวรรค์ 0 212 1,314 1,883 0 3,409
59. กำแพงเพชร 0 115 601 844 0 1,560
60. ตาก 0 349 706 855 0 1,910
61. สุโขทัย 0 146 536 740 0 1,422
62. พิษณุโลก 0 130 1,084 1,764 0 2,978
63. พิจิตร 0 111 432 755 0 1,298
64. เพชรบูรณ์ 0 334 1,306 1,799 0 3,439
ภาคใต้ 0 2,917 16,640 16,744 2 36,303
65. นครศรีธรรมราช 0 288 1,551 1,837 0 3,676
66. กระบี่ 0 33 721 725 0 1,479
67. พังงา 0 98 389 453 0 940
68. ภูเก็ต 0 44 407 480 0 931
69. สุราษฎร์ธานี 0 148 1,116 1,546 0 2,810
70. ระนอง 0 233 323 391 0 947
71. ชุมพร 0 63 644 789 0 1,496
72. สงขลา 0 390 2,301 2,551 1 5,243
73. สตูล 0 49 580 684 0 1,313
74. ตรัง 0 68 614 829 0 1,511
75. พัทลุง 0 71 630 852 0 1,553
76. ปัตตานี 0 725 3,334 2,515 1 6,575
77. ยะลา 0 308 1,639 1,257 0 3,204
78. นราธิวาส 0 399 2,391 1,835 0 4,625
ข้อมูล ณ วันที่ 18/01/2564 04:30:02