ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ทุกประเภท นักศึกษาปกติ นักศึกษาพิการ กลุ่มเป้าหมาย อายุเกิน 60 ปี
ภาพรวมจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
0
ปฐมวัย
53,200
ประถมศึกษา
269,791
มัธยมต้น
373,175
มัธยมปลาย
89
มัธยมปลาย
(นศ.โครงการ)
จำนวนนักศึกษาในแต่ละภูมิภาค
หน่วยงาน/สถานศึกษา
7,256
แห่ง
กศน.จังหวัด 77
กศน.อำเภอ 960
กศน.ตำบล 6,219
ศศช. 0
ศรช. 0
บุคลากรทางการศึกษา กศน.
309
คน
ครู 145
พนักงานราชการ 102
38ค 59
ข้าราชการพลเรือน 3
ลูกจ้าง 0
รายละเอียดจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
  ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการ) รวมทั้งหมด
ภาคกลาง 0 7,822 51,260 72,654 12 131,748
1. กรุงเทพมหานคร 0 1,731 15,025 21,035 6 37,797
2. นนทบุรี 0 781 2,191 3,039 0 6,011
3. ปทุมธานี 0 429 2,359 2,998 0 5,786
4. พระนครศรีอยุธยา 0 477 2,814 4,422 1 7,714
5. อ่างทอง 0 173 1,021 2,090 0 3,284
6. ลพบุรี 0 381 3,376 5,584 1 9,342
7. สิงห์บุรี 0 165 820 1,573 0 2,558
8. ชัยนาท 0 401 1,661 2,738 1 4,801
9. สระบุรี 0 259 2,635 3,913 0 6,807
10. อุทัยธานี 0 188 1,474 2,041 0 3,703
11. ราชบุรี 0 497 3,053 3,980 0 7,530
12. กาญจนบุรี 0 524 4,469 4,966 0 9,959
13. สุพรรณบุรี 0 285 2,216 3,170 1 5,672
14. นครปฐม 0 796 2,586 3,254 0 6,636
15. สมุทรสาคร 0 226 1,248 1,788 0 3,262
16. สมุทรสงคราม 0 158 512 798 2 1,470
17. เพชรบุรี 0 202 1,718 2,692 0 4,612
18. ประจวบคีรีขันธ์ 0 149 2,082 2,573 0 4,804
ภาคตะวันออก 0 3,401 20,068 26,179 4 49,652
19. สมุทรปราการ 0 717 3,900 4,709 1 9,327
20. ชลบุรี 0 909 5,037 6,629 0 12,575
21. ระยอง 0 422 2,105 2,699 0 5,226
22. จันทบุรี 0 309 768 863 0 1,940
23. ตราด 0 193 1,411 1,950 3 3,557
24. ฉะเชิงเทรา 0 285 1,884 2,373 0 4,542
25. ปราจีนบุรี 0 251 2,100 3,308 0 5,659
26. นครนายก 0 96 923 1,011 0 2,030
27. สระแก้ว 0 219 1,940 2,637 0 4,796
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 21,158 122,137 172,112 58 315,465
28. นครราชสีมา 0 1,700 13,851 18,252 0 33,803
29. บุรีรัมย์ 0 1,459 10,146 14,065 0 25,670
30. สุรินทร์ 0 530 5,438 8,508 0 14,476
31. ศรีสะเกษ 0 789 5,247 7,305 0 13,341
32. อุบลราชธานี 0 1,669 6,603 7,876 1 16,149
33. ยโสธร 0 335 2,939 4,357 2 7,633
34. ชัยภูมิ 0 1,534 11,512 17,508 2 30,556
35. อำนาจเจริญ 0 265 2,603 3,764 0 6,632
36. บึงกาฬ 0 91 788 970 0 1,849
37. หนองบัวลำภู 0 298 2,154 2,359 0 4,811
38. ขอนแก่น 0 3,371 10,945 17,037 2 31,355
39. อุดรธานี 0 2,852 9,685 13,332 1 25,870
40. เลย 0 1,522 5,838 8,268 0 15,628
41. หนองคาย 0 577 2,307 2,446 0 5,330
42. มหาสารคาม 0 333 5,907 9,264 2 15,506
43. ร้อยเอ็ด 0 1,126 7,134 11,431 2 19,693
44. กาฬสินธุ์ 0 662 7,131 10,479 0 18,272
45. สกลนคร 0 1,163 7,531 9,694 3 18,391
46. นครพนม 0 526 2,705 2,850 42 6,123
47. มุกดาหาร 0 356 1,673 2,347 1 4,377
ภาคเหนือ 0 14,947 34,626 52,512 11 102,096
48. เชียงใหม่ 0 3,838 5,558 7,227 3 16,626
49. ลำพูน 0 395 1,080 1,843 0 3,318
50. ลำปาง 0 918 2,328 3,401 0 6,647
51. อุตรดิตถ์ 0 609 1,727 3,291 0 5,627
52. แพร่ 0 445 721 1,254 0 2,420
53. น่าน 0 563 1,194 2,437 1 4,195
54. พะเยา 0 646 1,444 3,515 0 5,605
55. เชียงราย 0 2,632 3,481 4,278 4 10,395
56. แม่ฮ่องสอน 0 407 1,475 2,104 0 3,986
57. นครสวรรค์ 0 421 3,443 5,806 0 9,670
58. กำแพงเพชร 0 351 2,163 2,858 0 5,372
59. ตาก 0 1,256 489 783 0 2,528
60. สุโขทัย 0 602 2,062 3,110 2 5,776
61. พิษณุโลก 0 285 2,244 3,157 0 5,686
62. พิจิตร 0 353 1,781 2,585 0 4,719
63. เพชรบูรณ์ 0 1,226 3,436 4,863 1 9,526
ภาคใต้ 0 5,872 41,700 49,718 4 97,294
64. นครศรีธรรมราช 0 636 5,166 6,609 2 12,413
65. กระบี่ 0 71 1,975 2,239 0 4,285
66. พังงา 0 205 1,046 1,142 0 2,393
67. ภูเก็ต 0 76 874 1,116 0 2,066
68. สุราษฎร์ธานี 0 390 3,780 4,879 1 9,050
69. ระนอง 0 218 880 1,050 0 2,148
70. ชุมพร 0 188 1,689 2,342 0 4,219
71. สงขลา 0 1,051 5,298 7,198 0 13,547
72. สตูล 0 125 1,861 2,232 0 4,218
73. ตรัง 0 198 2,353 2,994 0 5,545
74. พัทลุง 0 98 1,841 2,437 1 4,377
75. ปัตตานี 0 1,082 6,010 5,961 0 13,053
76. ยะลา 0 761 4,040 4,053 0 8,854
77. นราธิวาส 0 773 4,887 5,466 0 11,126
ข้อมูล ณ วันที่ 25/09/2563 04:18:32