จังหวัดปทุมธานี
จำนวนนักศึกษาในจังหวัด
หน่วยงาน/สถานศึกษา
70
แห่ง
กศน.จังหวัด 1
กศน.อำเภอ 9
กศน.ตำบล 60
ศศช. 0
ศรช. 0
บุคลากรทางการศึกษา กศน.
466
คน
ครู 145
พนักงานราชการ 102
38ค 216
ข้าราชการพลเรือน 3
ลูกจ้าง 0
รายละเอียดจำนวนนักศึกษาในระดับสถานศึกษา
    ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการ) รวมทั้งหมด
  หน่วยงาน 0 0 0 0 0 0
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปทุมธานี 0 0 0 0 0 0
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง 0 0 0 0 0 0
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี 0 0 0 0 0 0
4. ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา 0 0 0 0 0 0
5. โรงเรียนผู้ใหญ่ธัญบุรี 0 0 0 0 0 0
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเสือ 0 0 0 0 0 0
7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดหลุมแก้ว 0 0 0 0 0 0
8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำลูกกา 0 0 0 0 0 0
9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโคก 0 0 0 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 03/06/2566 00:45:28