ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ทุกประเภท นักศึกษาปกติ นักศึกษาพิการ กลุ่มเป้าหมาย อายุเกิน 60 ปี
ภาพรวมจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
0
ปฐมวัย
8,960
ประถมศึกษา
4,538
มัธยมต้น
4,599
มัธยมปลาย
0
มัธยมปลาย
(นศ.โครงการ)
จำนวนนักศึกษาในแต่ละภูมิภาค
หน่วยงาน/สถานศึกษา
7,256
แห่ง
กศน.จังหวัด 77
กศน.อำเภอ 960
กศน.ตำบล 6,219
ศศช. 0
ศรช. 0
บุคลากรทางการศึกษา กศน.
250
คน
ครู 145
พนักงานราชการ 102
38ค 0
ข้าราชการพลเรือน 3
ลูกจ้าง 0
รายละเอียดจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
  ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการ) รวมทั้งหมด
ภาคกลาง 0 471 242 273 0 986
1. กรุงเทพมหานคร 0 54 39 45 0 138
2. นนทบุรี 0 13 12 8 0 33
3. ปทุมธานี 0 27 6 3 0 36
4. พระนครศรีอยุธยา 0 57 36 40 0 133
5. อ่างทอง 0 32 18 29 0 79
6. ลพบุรี 0 49 20 22 0 91
7. สิงห์บุรี 0 12 7 14 0 33
8. ชัยนาท 0 60 18 15 0 93
9. สระบุรี 0 25 34 20 0 79
10. อุทัยธานี 0 29 4 10 0 43
11. ราชบุรี 0 15 2 12 0 29
12. กาญจนบุรี 0 12 9 9 0 30
13. สุพรรณบุรี 0 22 12 6 0 40
14. นครปฐม 0 26 5 8 0 39
15. สมุทรสาคร 0 4 0 4 0 8
16. สมุทรสงคราม 0 11 2 5 0 18
17. เพชรบุรี 0 15 15 18 0 48
18. ประจวบคีรีขันธ์ 0 8 3 5 0 16
ภาคตะวันออก 0 246 115 95 0 456
19. สมุทรปราการ 0 29 15 24 0 68
20. ชลบุรี 0 27 10 19 0 56
21. ระยอง 0 68 6 6 0 80
22. จันทบุรี 0 10 3 0 0 13
23. ตราด 0 8 14 11 0 33
24. ฉะเชิงเทรา 0 16 7 9 0 32
25. ปราจีนบุรี 0 50 50 16 0 116
26. นครนายก 0 8 3 2 0 13
27. สระแก้ว 0 30 7 8 0 45
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 5,103 3,074 3,049 0 11,226
28. นครราชสีมา 0 164 102 117 0 383
29. บุรีรัมย์ 0 360 72 94 0 526
30. สุรินทร์ 0 72 49 28 0 149
31. ศรีสะเกษ 0 98 45 31 0 174
32. อุบลราชธานี 0 577 136 38 0 751
33. ยโสธร 0 125 27 47 0 199
34. ชัยภูมิ 0 421 356 280 0 1,057
35. อำนาจเจริญ 0 36 35 27 0 98
36. บึงกาฬ 0 12 4 8 0 24
37. หนองบัวลำภู 0 65 66 16 0 147
38. ขอนแก่น 0 852 1,072 1,331 0 3,255
39. อุดรธานี 0 790 293 262 0 1,345
40. เลย 0 310 168 138 0 616
41. หนองคาย 0 69 35 29 0 133
42. มหาสารคาม 0 95 89 63 0 247
43. ร้อยเอ็ด 0 362 182 224 0 768
44. กาฬสินธุ์ 0 155 194 174 0 523
45. สกลนคร 0 266 112 110 0 488
46. นครพนม 0 109 24 19 0 152
47. มุกดาหาร 0 165 13 13 0 191
ภาคเหนือ 0 3,001 1,014 1,112 0 5,127
48. เชียงใหม่ 0 210 91 64 0 365
49. ลำพูน 0 69 37 29 0 135
50. ลำปาง 0 383 135 90 0 608
51. อุตรดิตถ์ 0 221 67 52 0 340
52. แพร่ 0 182 44 39 0 265
53. น่าน 0 144 72 47 0 263
54. พะเยา 0 198 243 595 0 1,036
55. เชียงราย 0 642 186 75 0 903
56. แม่ฮ่องสอน 0 4 4 2 0 10
57. นครสวรรค์ 0 45 7 13 0 65
58. กำแพงเพชร 0 35 8 3 0 46
59. ตาก 0 4 2 0 0 6
60. สุโขทัย 0 353 11 46 0 410
61. พิษณุโลก 0 17 3 7 0 27
62. พิจิตร 0 71 38 31 0 140
63. เพชรบูรณ์ 0 423 66 19 0 508
ภาคใต้ 0 139 93 70 0 302
64. นครศรีธรรมราช 0 44 19 14 0 77
65. กระบี่ 0 2 1 4 0 7
66. พังงา 0 12 14 6 0 32
67. ภูเก็ต 0 1 0 0 0 1
68. สุราษฎร์ธานี 0 7 1 1 0 9
69. ระนอง 0 1 4 2 0 7
70. ชุมพร 0 15 4 3 0 22
71. สงขลา 0 11 15 8 0 34
72. สตูล 0 4 1 0 0 5
73. ตรัง 0 16 2 3 0 21
74. พัทลุง 0 6 5 1 0 12
75. ปัตตานี 0 7 11 1 0 19
76. ยะลา 0 12 11 15 0 38
77. นราธิวาส 0 1 5 12 0 18
ข้อมูล ณ วันที่ 06/08/2563 04:18:25