ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ทุกประเภท นักศึกษาปกติ นักศึกษาพิการ กลุ่มเป้าหมาย อายุเกิน 60 ปี
ภาพรวมจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
0
ปฐมวัย
844
ประถมศึกษา
16,137
มัธยมต้น
21,819
มัธยมปลาย
0
มัธยมปลาย
(นศ.โครงการ)
กลุ่มเป้าหมาย* = จำนวนนักศึกษาใน English Program. กลุ่มเป้าหมายทหาร และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
จำนวนนักศึกษาในแต่ละภูมิภาค


กลุ่มเป้าหมาย* = จำนวนนักศึกษาใน English Program. กลุ่มเป้าหมายทหาร และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
7,256
แห่ง
กศน.จังหวัด 77
กศน.อำเภอ 960
กศน.ตำบล 6,219
ศศช. 0
ศรช. 0
บุคลากรทางการศึกษา กศน.
250
คน
ครู 145
พนักงานราชการ 102
38ค 0
ข้าราชการพลเรือน 3
ลูกจ้าง 0
รายละเอียดจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
  ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการ) รวมทั้งหมด
ภาคกลาง 0 280 6,983 9,548 0 16,811
1. กรุงเทพมหานคร 0 52 1,459 1,831 0 3,342
2. นนทบุรี 0 0 17 37 0 54
3. ปทุมธานี 0 3 96 198 0 297
4. พระนครศรีอยุธยา 0 0 10 22 0 32
5. อ่างทอง 0 0 0 3 0 3
6. ลพบุรี 0 61 1,681 2,572 0 4,314
7. สิงห์บุรี 0 0 4 3 0 7
8. ชัยนาท 0 0 2 1 0 3
9. สระบุรี 0 20 507 941 0 1,468
10. อุทัยธานี 0 0 4 1 0 5
11. ราชบุรี 0 40 722 956 0 1,718
12. กาญจนบุรี 0 66 1,342 1,482 0 2,890
13. สุพรรณบุรี 0 0 1 0 0 1
14. นครปฐม 0 9 257 295 0 561
15. สมุทรสาคร 0 1 93 142 0 236
16. สมุทรสงคราม 0 0 1 1 0 2
17. เพชรบุรี 0 4 182 271 0 457
18. ประจวบคีรีขันธ์ 0 24 605 792 0 1,421
ภาคตะวันออก 0 63 1,903 2,849 0 4,815
19. สมุทรปราการ 0 0 5 8 0 13
20. ชลบุรี 0 38 661 1,051 0 1,750
21. ระยอง 0 1 95 120 0 216
22. จันทบุรี 0 0 0 3 0 3
23. ตราด 0 0 1 2 0 3
24. ฉะเชิงเทรา 0 0 201 78 0 279
25. ปราจีนบุรี 0 11 489 927 0 1,427
26. นครนายก 0 0 145 149 0 294
27. สระแก้ว 0 13 306 511 0 830
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 112 2,929 3,620 0 6,661
28. นครราชสีมา 0 63 1,566 1,849 0 3,478
29. บุรีรัมย์ 0 10 177 159 0 346
30. สุรินทร์ 0 6 2 10 0 18
31. ศรีสะเกษ 0 2 6 3 0 11
32. อุบลราชธานี 0 0 4 17 0 21
33. ยโสธร 0 2 197 208 0 407
34. ชัยภูมิ 0 1 26 32 0 59
35. อำนาจเจริญ 0 0 1 1 0 2
36. บึงกาฬ 0 0 0 0 0 0
37. หนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0
38. ขอนแก่น 0 16 313 566 0 895
39. อุดรธานี 0 4 9 11 0 24
40. เลย 0 0 91 119 0 210
41. หนองคาย 0 0 4 1 0 5
42. มหาสารคาม 0 0 1 7 0 8
43. ร้อยเอ็ด 0 0 216 360 0 576
44. กาฬสินธุ์ 0 0 1 3 0 4
45. สกลนคร 0 1 145 134 0 280
46. นครพนม 0 7 170 139 0 316
47. มุกดาหาร 0 0 0 1 0 1
ภาคเหนือ 0 245 2,062 3,439 0 5,746
48. เชียงใหม่ 0 108 544 675 0 1,327
49. ลำพูน 0 0 2 15 0 17
50. ลำปาง 0 0 71 193 0 264
51. อุตรดิตถ์ 0 9 70 222 0 301
52. แพร่ 0 0 1 0 0 1
53. น่าน 0 7 97 165 0 269
54. พะเยา 0 1 145 504 0 650
55. เชียงราย 0 3 6 8 0 17
56. แม่ฮ่องสอน 0 16 73 79 0 168
57. นครสวรรค์ 0 12 53 56 0 121
58. กำแพงเพชร 0 0 2 4 0 6
59. ตาก 0 2 0 3 0 5
60. สุโขทัย 0 0 0 4 0 4
61. พิษณุโลก 0 49 663 949 0 1,661
62. พิจิตร 0 0 0 1 0 1
63. เพชรบูรณ์ 0 38 335 561 0 934
ภาคใต้ 0 144 2,260 2,363 0 4,767
64. นครศรีธรรมราช 0 10 441 484 0 935
65. กระบี่ 0 0 69 63 0 132
66. พังงา 0 0 19 15 0 34
67. ภูเก็ต 0 0 3 2 0 5
68. สุราษฎร์ธานี 0 17 281 323 0 621
69. ระนอง 0 1 39 63 0 103
70. ชุมพร 0 13 234 190 0 437
71. สงขลา 0 58 416 523 0 997
72. สตูล 0 0 1 4 0 5
73. ตรัง 0 0 1 3 0 4
74. พัทลุง 0 8 68 58 0 134
75. ปัตตานี 0 26 580 449 0 1,055
76. ยะลา 0 9 70 43 0 122
77. นราธิวาส 0 2 38 143 0 183
ข้อมูล ณ วันที่ 06/08/2563 04:18:25