ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ทุกประเภท นักศึกษาปกติ นักศึกษาพิการ กลุ่มเป้าหมาย อายุเกิน 60 ปี
ภาพรวมจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
0
ปฐมวัย
2,081
ประถมศึกษา
2,178
มัธยมต้น
1,948
มัธยมปลาย
0
มัธยมปลาย
(นศ.โครงการ)
จำนวนนักศึกษาในแต่ละภูมิภาค
หน่วยงาน/สถานศึกษา
7,256
แห่ง
กศน.จังหวัด 77
กศน.อำเภอ 960
กศน.ตำบล 6,219
ศศช. 0
ศรช. 0
บุคลากรทางการศึกษา กศน.
250
คน
ครู 145
พนักงานราชการ 102
38ค 0
ข้าราชการพลเรือน 3
ลูกจ้าง 0
รายละเอียดจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
  ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการ) รวมทั้งหมด
ภาคกลาง 0 314 302 318 0 934
1. กรุงเทพมหานคร 0 43 74 87 0 204
2. นนทบุรี 0 31 32 71 0 134
3. ปทุมธานี 0 21 15 8 0 44
4. พระนครศรีอยุธยา 0 21 2 6 0 29
5. อ่างทอง 0 28 29 26 0 83
6. ลพบุรี 0 1 1 0 0 2
7. สิงห์บุรี 0 7 6 8 0 21
8. ชัยนาท 0 46 46 34 0 126
9. สระบุรี 0 0 0 0 0 0
10. อุทัยธานี 0 0 0 0 0 0
11. ราชบุรี 0 5 5 8 0 18
12. กาญจนบุรี 0 10 4 4 0 18
13. สุพรรณบุรี 0 46 62 39 0 147
14. นครปฐม 0 52 10 17 0 79
15. สมุทรสาคร 0 0 0 2 0 2
16. สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 0
17. เพชรบุรี 0 3 16 8 0 27
18. ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 0 0
ภาคตะวันออก 0 88 105 119 0 312
19. สมุทรปราการ 0 1 9 10 0 20
20. ชลบุรี 0 16 23 20 0 59
21. ระยอง 0 3 3 0 0 6
22. จันทบุรี 0 2 5 10 0 17
23. ตราด 0 0 0 2 0 2
24. ฉะเชิงเทรา 0 30 36 42 0 108
25. ปราจีนบุรี 0 20 10 14 0 44
26. นครนายก 0 0 4 0 0 4
27. สระแก้ว 0 16 15 21 0 52
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 1,072 1,010 854 0 2,936
28. นครราชสีมา 0 111 103 63 0 277
29. บุรีรัมย์ 0 109 109 73 0 291
30. สุรินทร์ 0 12 27 25 0 64
31. ศรีสะเกษ 0 20 25 27 0 72
32. อุบลราชธานี 0 80 83 100 0 263
33. ยโสธร 0 21 27 38 0 86
34. ชัยภูมิ 0 15 26 20 0 61
35. อำนาจเจริญ 0 19 29 19 0 67
36. บึงกาฬ 0 19 29 14 0 62
37. หนองบัวลำภู 0 20 24 25 0 69
38. ขอนแก่น 0 44 63 64 0 171
39. อุดรธานี 0 221 126 83 0 430
40. เลย 0 104 20 25 0 149
41. หนองคาย 0 39 46 15 0 100
42. มหาสารคาม 0 22 41 48 0 111
43. ร้อยเอ็ด 0 81 96 96 0 273
44. กาฬสินธุ์ 0 31 26 12 0 69
45. สกลนคร 0 41 48 51 0 140
46. นครพนม 0 63 62 55 0 180
47. มุกดาหาร 0 0 0 1 0 1
ภาคเหนือ 0 227 268 319 0 814
48. เชียงใหม่ 0 9 9 17 0 35
49. ลำพูน 0 7 8 7 0 22
50. ลำปาง 0 64 99 104 0 267
51. อุตรดิตถ์ 0 3 8 4 0 15
52. แพร่ 0 4 2 0 0 6
53. น่าน 0 17 23 29 0 69
54. พะเยา 0 31 37 75 0 143
55. เชียงราย 0 0 3 3 0 6
56. แม่ฮ่องสอน 0 1 4 6 0 11
57. นครสวรรค์ 0 0 2 1 0 3
58. กำแพงเพชร 0 11 15 22 0 48
59. ตาก 0 10 6 5 0 21
60. สุโขทัย 0 7 6 2 0 15
61. พิษณุโลก 0 14 12 9 0 35
62. พิจิตร 0 30 31 33 0 94
63. เพชรบูรณ์ 0 19 3 2 0 24
ภาคใต้ 0 380 493 338 0 1,211
64. นครศรีธรรมราช 0 50 64 50 0 164
65. กระบี่ 0 0 0 0 0 0
66. พังงา 0 5 5 6 0 16
67. ภูเก็ต 0 0 1 0 0 1
68. สุราษฎร์ธานี 0 64 46 37 0 147
69. ระนอง 0 2 7 10 0 19
70. ชุมพร 0 0 0 0 0 0
71. สงขลา 0 104 112 79 0 295
72. สตูล 0 11 13 12 0 36
73. ตรัง 0 47 57 38 0 142
74. พัทลุง 0 33 90 52 0 175
75. ปัตตานี 0 23 52 26 0 101
76. ยะลา 0 39 40 25 0 104
77. นราธิวาส 0 2 6 3 0 11
ข้อมูล ณ วันที่ 06/08/2563 04:18:25