ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ทุกประเภท นักศึกษาปกติ นักศึกษาพิการ กลุ่มเป้าหมาย อายุเกิน 60 ปี
ภาพรวมจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
0
ปฐมวัย
49,182
ประถมศึกษา
259,641
มัธยมต้น
358,011
มัธยมปลาย
88
มัธยมปลาย
(นศ.โครงการ)
จำนวนนักศึกษาในแต่ละภูมิภาค
หน่วยงาน/สถานศึกษา
7,256
แห่ง
กศน.จังหวัด 77
กศน.อำเภอ 960
กศน.ตำบล 6,219
ศศช. 0
ศรช. 0
บุคลากรทางการศึกษา กศน.
250
คน
ครู 145
พนักงานราชการ 102
38ค 0
ข้าราชการพลเรือน 3
ลูกจ้าง 0
รายละเอียดจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
  ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการ) รวมทั้งหมด
ภาคกลาง 0 7,286 50,121 70,657 12 128,076
1. กรุงเทพมหานคร 0 1,636 14,429 19,952 6 36,023
2. นนทบุรี 0 744 2,059 2,872 0 5,675
3. ปทุมธานี 0 303 2,291 2,973 0 5,567
4. พระนครศรีอยุธยา 0 456 2,809 4,378 1 7,644
5. อ่างทอง 0 145 992 2,064 0 3,201
6. ลพบุรี 0 354 3,374 5,396 1 9,125
7. สิงห์บุรี 0 140 783 1,532 0 2,455
8. ชัยนาท 0 355 1,615 2,692 1 4,663
9. สระบุรี 0 259 2,635 3,913 0 6,807
10. อุทัยธานี 0 181 1,473 2,056 0 3,710
11. ราชบุรี 0 492 3,048 3,972 0 7,512
12. กาญจนบุรี 0 514 4,467 4,962 0 9,943
13. สุพรรณบุรี 0 238 2,032 2,833 1 5,104
14. นครปฐม 0 738 2,577 3,230 0 6,545
15. สมุทรสาคร 0 226 1,248 1,786 0 3,260
16. สมุทรสงคราม 0 158 512 798 2 1,470
17. เพชรบุรี 0 198 1,699 2,675 0 4,572
18. ประจวบคีรีขันธ์ 0 149 2,078 2,573 0 4,800
ภาคตะวันออก 0 3,293 19,740 25,552 4 48,589
19. สมุทรปราการ 0 716 3,867 4,670 1 9,254
20. ชลบุรี 0 893 5,013 6,606 0 12,512
21. ระยอง 0 419 2,089 2,665 0 5,173
22. จันทบุรี 0 307 763 847 0 1,917
23. ตราด 0 188 1,398 1,935 3 3,524
24. ฉะเชิงเทรา 0 255 1,692 1,913 0 3,860
25. ปราจีนบุรี 0 231 2,090 3,289 0 5,610
26. นครนายก 0 81 907 1,011 0 1,999
27. สระแก้ว 0 203 1,921 2,616 0 4,740
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 19,381 117,269 164,925 56 301,631
28. นครราชสีมา 0 1,584 13,667 18,108 0 33,359
29. บุรีรัมย์ 0 1,350 10,022 13,992 0 25,364
30. สุรินทร์ 0 512 4,350 7,826 0 12,688
31. ศรีสะเกษ 0 765 4,796 6,308 0 11,869
32. อุบลราชธานี 0 1,575 6,496 7,690 1 15,762
33. ยโสธร 0 314 2,912 4,319 2 7,547
34. ชัยภูมิ 0 1,519 11,486 17,488 2 30,495
35. อำนาจเจริญ 0 246 2,574 3,746 0 6,566
36. บึงกาฬ 0 72 759 956 0 1,787
37. หนองบัวลำภู 0 209 1,920 1,726 0 3,855
38. ขอนแก่น 0 3,325 10,857 16,709 2 30,893
39. อุดรธานี 0 2,609 9,492 13,202 1 25,304
40. เลย 0 1,112 4,599 6,285 0 11,996
41. หนองคาย 0 286 2,146 2,166 0 4,598
42. มหาสารคาม 0 310 5,509 8,540 0 14,359
43. ร้อยเอ็ด 0 1,042 7,017 11,280 2 19,341
44. กาฬสินธุ์ 0 631 7,105 10,467 0 18,203
45. สกลนคร 0 1,122 7,450 9,608 3 18,183
46. นครพนม 0 457 2,527 2,364 42 5,390
47. มุกดาหาร 0 341 1,585 2,145 1 4,072
ภาคเหนือ 0 14,313 33,701 50,952 11 98,977
48. เชียงใหม่ 0 3,823 5,525 7,147 3 16,498
49. ลำพูน 0 388 1,072 1,836 0 3,296
50. ลำปาง 0 854 2,229 3,297 0 6,380
51. อุตรดิตถ์ 0 606 1,719 3,287 0 5,612
52. แพร่ 0 403 705 1,235 0 2,343
53. น่าน 0 546 1,171 2,407 1 4,125
54. พะเยา 0 615 1,390 3,366 0 5,371
55. เชียงราย 0 2,288 3,146 3,991 4 9,429
56. แม่ฮ่องสอน 0 406 1,471 2,096 0 3,973
57. นครสวรรค์ 0 422 3,297 5,283 0 9,002
58. กำแพงเพชร 0 340 2,142 2,824 0 5,306
59. ตาก 0 1,228 377 626 0 2,231
60. สุโขทัย 0 595 2,044 3,024 2 5,665
61. พิษณุโลก 0 271 2,232 3,148 0 5,651
62. พิจิตร 0 323 1,750 2,551 0 4,624
63. เพชรบูรณ์ 0 1,205 3,431 4,834 1 9,471
ภาคใต้ 0 4,909 38,810 45,925 5 89,649
64. นครศรีธรรมราช 0 326 4,798 6,172 2 11,298
65. กระบี่ 0 71 1,969 2,240 1 4,281
66. พังงา 0 200 1,018 1,135 0 2,353
67. ภูเก็ต 0 76 859 859 0 1,794
68. สุราษฎร์ธานี 0 326 3,713 4,835 1 8,875
69. ระนอง 0 216 865 1,023 0 2,104
70. ชุมพร 0 188 1,690 2,342 0 4,220
71. สงขลา 0 721 4,115 5,624 0 10,460
72. สตูล 0 114 1,849 2,220 0 4,183
73. ตรัง 0 149 2,205 2,892 0 5,246
74. พัทลุง 0 65 1,695 2,222 1 3,983
75. ปัตตานี 0 1,054 5,840 5,756 0 12,650
76. ยะลา 0 722 3,949 3,928 0 8,599
77. นราธิวาส 0 681 4,245 4,677 0 9,603
ข้อมูล ณ วันที่ 06/08/2563 04:18:25