ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ทุกประเภท นักศึกษาปกติ นักศึกษาพิการ กลุ่มเป้าหมาย อายุเกิน 60 ปี
ภาพรวมจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
0
ปฐมวัย
51,263
ประถมศึกษา
261,819
มัธยมต้น
359,959
มัธยมปลาย
88
มัธยมปลาย
(นศ.โครงการ)
จำนวนนักศึกษาในแต่ละภูมิภาค
หน่วยงาน/สถานศึกษา
7,256
แห่ง
กศน.จังหวัด 77
กศน.อำเภอ 960
กศน.ตำบล 6,219
ศศช. 0
ศรช. 0
บุคลากรทางการศึกษา กศน.
250
คน
ครู 145
พนักงานราชการ 102
38ค 0
ข้าราชการพลเรือน 3
ลูกจ้าง 0
รายละเอียดจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
  ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการ) รวมทั้งหมด
ภาคกลาง 0 7,600 50,423 70,975 12 129,010
1. กรุงเทพมหานคร 0 1,679 14,503 20,039 6 36,227
2. นนทบุรี 0 775 2,091 2,943 0 5,809
3. ปทุมธานี 0 324 2,306 2,981 0 5,611
4. พระนครศรีอยุธยา 0 477 2,811 4,384 1 7,673
5. อ่างทอง 0 173 1,021 2,090 0 3,284
6. ลพบุรี 0 355 3,375 5,396 1 9,127
7. สิงห์บุรี 0 147 789 1,540 0 2,476
8. ชัยนาท 0 401 1,661 2,726 1 4,789
9. สระบุรี 0 259 2,635 3,913 0 6,807
10. อุทัยธานี 0 181 1,473 2,056 0 3,710
11. ราชบุรี 0 497 3,053 3,980 0 7,530
12. กาญจนบุรี 0 524 4,471 4,966 0 9,961
13. สุพรรณบุรี 0 284 2,094 2,872 1 5,251
14. นครปฐม 0 790 2,587 3,247 0 6,624
15. สมุทรสาคร 0 226 1,248 1,788 0 3,262
16. สมุทรสงคราม 0 158 512 798 2 1,470
17. เพชรบุรี 0 201 1,715 2,683 0 4,599
18. ประจวบคีรีขันธ์ 0 149 2,078 2,573 0 4,800
ภาคตะวันออก 0 3,381 19,845 25,671 4 48,901
19. สมุทรปราการ 0 717 3,876 4,680 1 9,274
20. ชลบุรี 0 909 5,036 6,626 0 12,571
21. ระยอง 0 422 2,092 2,665 0 5,179
22. จันทบุรี 0 309 768 857 0 1,934
23. ตราด 0 188 1,398 1,937 3 3,526
24. ฉะเชิงเทรา 0 285 1,728 1,955 0 3,968
25. ปราจีนบุรี 0 251 2,100 3,303 0 5,654
26. นครนายก 0 81 911 1,011 0 2,003
27. สระแก้ว 0 219 1,936 2,637 0 4,792
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 20,453 118,279 165,779 56 304,567
28. นครราชสีมา 0 1,695 13,770 18,171 0 33,636
29. บุรีรัมย์ 0 1,459 10,131 14,065 0 25,655
30. สุรินทร์ 0 524 4,377 7,851 0 12,752
31. ศรีสะเกษ 0 785 4,821 6,335 0 11,941
32. อุบลราชธานี 0 1,655 6,579 7,790 1 16,025
33. ยโสธร 0 335 2,939 4,357 2 7,633
34. ชัยภูมิ 0 1,534 11,512 17,508 2 30,556
35. อำนาจเจริญ 0 265 2,603 3,765 0 6,633
36. บึงกาฬ 0 91 788 970 0 1,849
37. หนองบัวลำภู 0 229 1,944 1,751 0 3,924
38. ขอนแก่น 0 3,369 10,920 16,773 2 31,064
39. อุดรธานี 0 2,830 9,618 13,285 1 25,734
40. เลย 0 1,216 4,619 6,310 0 12,145
41. หนองคาย 0 325 2,192 2,181 0 4,698
42. มหาสารคาม 0 332 5,550 8,588 0 14,470
43. ร้อยเอ็ด 0 1,123 7,113 11,376 2 19,614
44. กาฬสินธุ์ 0 662 7,131 10,479 0 18,272
45. สกลนคร 0 1,163 7,498 9,659 3 18,323
46. นครพนม 0 520 2,589 2,419 42 5,570
47. มุกดาหาร 0 341 1,585 2,146 1 4,073
ภาคเหนือ 0 14,540 33,969 51,271 11 99,791
48. เชียงใหม่ 0 3,832 5,534 7,164 3 16,533
49. ลำพูน 0 395 1,080 1,843 0 3,318
50. ลำปาง 0 918 2,328 3,401 0 6,647
51. อุตรดิตถ์ 0 609 1,727 3,291 0 5,627
52. แพร่ 0 407 707 1,235 0 2,349
53. น่าน 0 563 1,194 2,436 1 4,194
54. พะเยา 0 646 1,427 3,441 0 5,514
55. เชียงราย 0 2,288 3,149 3,994 4 9,435
56. แม่ฮ่องสอน 0 407 1,475 2,102 0 3,984
57. นครสวรรค์ 0 422 3,299 5,284 0 9,005
58. กำแพงเพชร 0 351 2,157 2,846 0 5,354
59. ตาก 0 1,238 383 631 0 2,252
60. สุโขทัย 0 602 2,050 3,026 2 5,680
61. พิษณุโลก 0 285 2,244 3,157 0 5,686
62. พิจิตร 0 353 1,781 2,584 0 4,718
63. เพชรบูรณ์ 0 1,224 3,434 4,836 1 9,495
ภาคใต้ 0 5,289 39,303 46,263 5 90,860
64. นครศรีธรรมราช 0 376 4,862 6,222 2 11,462
65. กระบี่ 0 71 1,969 2,240 1 4,281
66. พังงา 0 205 1,023 1,141 0 2,369
67. ภูเก็ต 0 76 860 859 0 1,795
68. สุราษฎร์ธานี 0 390 3,759 4,872 1 9,022
69. ระนอง 0 218 872 1,033 0 2,123
70. ชุมพร 0 188 1,690 2,342 0 4,220
71. สงขลา 0 825 4,227 5,703 0 10,755
72. สตูล 0 125 1,862 2,232 0 4,219
73. ตรัง 0 196 2,262 2,930 0 5,388
74. พัทลุง 0 98 1,785 2,274 1 4,158
75. ปัตตานี 0 1,077 5,892 5,782 0 12,751
76. ยะลา 0 761 3,989 3,953 0 8,703
77. นราธิวาส 0 683 4,251 4,680 0 9,614
ข้อมูล ณ วันที่ 06/08/2563 04:18:25